صفحه اصلي > خبر 
بروز رسانی: 1395-10-6 - 17:19:44
 
انتصابات جدید در توزیع نیروی برق تهران بزرگ

انتصابات جدید در توزیع نیروی برق تهران بزرگ

با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، روسای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و شورای فرهنگی شرکت، منصوب شدند.

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٢٦ | متن کامل
برگزاری جلسات و دوره های آموزشی در توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برگزاری جلسات و دوره های آموزشی در توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برگزاری جلسات و دوره های آموزشی WEBGIS ، مفصل بندی، رله حافظتی پست های تولید پراکنده و آزمن عملی دوره ایمنی ، برخی از اقد امات آموزشی این شرکت در یک ماه اخیر می باشد.

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٢٦ | متن کامل

تاکید بر ارتقای توانمندی کارکنان با توجه به اهمیت توسعه کارراهه شغلی در نشست کمیته عالی ایمنی

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نشست کمیته عالی ایمنی، بر لزوم ارتقای توانمندی کارکنان با توجه به اهمیت توسعه کارراهه شغلی تاکید کرد.

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٢٥ | متن کامل
کارگاه آموزشی تاب آوری
برگزاری کارگاه آموزشی تاب آوری در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برگزاری کارگاه آموزشی تاب آوری در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

کارگاه آموزشی تاب آوری با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برگزار شد.

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٢٥ | متن کامل
خدمت صادقانه، سرلوحه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

خدمت صادقانه، سرلوحه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

مهندس عبدالحمید ارسطو، معاون هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، پس از سه دهه خدمت صادقانه، به افتخار بازنشستگی نائل شد.

تاریخ خبر: ١٣٩٧/٠٩/٢٠ | متن کامل

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال