اخبار شرکت
مهندس بابک اسدی، مدیر اسبق منطقه برق بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پس از تحمل رنج بیماری، صبح امروز در بیمارستان مدرس تهران دار فانی را وداع گفت.
1398/3/29
با توجه به اینکه امروز یکی از روزهای پرمصرف در پایتخت می باشد و با روند افزایش بیش از حد دما رو به رو هستیم، بدین منظور در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به عنوان نماینده شرکت های توزیع، مانور عملیاتی مدیریت لحظه ای بار در شهر تهران به طور یکپارچه کلیه طرح های پاسخگویی بار به طور همزمان کلید خورد.
1398/3/27
احکام مدیر منطقه برق فارابی، سرپرست دفتر طرح و برنامه معاونت هماهنگی و نظارت جنوبشرق، سرپرستی منطقه برق بعثت، سرپرستی دفتر فروش و خدمات مشترکین معاونت هماهنگی و نظارت شمالغرب، قائم مقام مدیران مناطق برق افسریه، هفده شهریور و خیام، معاون خدمات مشترکین منطقه برق سینا، معاون طرح و برنامه منطقه برق سهروردی، رئیس گروه کنترل وبازرسی لوازم اندازه گیری غیردیماندی و رئیس گروه ایمنی و بهداشت کار معاونت هماهنگی و نظارت شمالشرق، صادر شد.
1398/3/22
جمعی از مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با حضور در شیرخوارگاه آمنه از نزدیک، در جریان فعالیت های این مجموعه، قرار گرفتند.
1398/3/22
همایش مدیریت هوشمند مصرف برق در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با حضور مدیرعامل و جمعی از مشترکان صنعتی و اداری شهر تهران، با هدف مدیریت هوشمند مصرف برق در تابستان 98، برگزار شد.
1398/3/21
بیش از 1800 کولر آبی در جنوبشرق تهران، به همت منطقه برق افسریه، به صورت رایگان، بازبینی، تنظیم و تعمیر شد.
1398/3/21
مجموعه اخبار
منابع اطلاعاتی
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال