خدمات صورتحساب قبض(13031465000)
درخواست خدمات پس از فروش (13031466000)
درخواست انشعاب برق و تغییر قدرت(13031467000)
پیگیری خدمات الکترونیکی
خدمات عمومی
ایمن سازی تاسیسات برق
خدمات انرژی های تولید پراکنده برق
خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق
ارائه گزارشات آماری
ارائه اطلاعات پروژه ها
ارائه تسهیلات حمایتی شرکت های توزیع نیروی برق به تحقیقات، مقالات و کتابهای مرتبط
برگزاری آموزشهای مرتبط با توزیع و انتقال برق
درخواست خدمات پیمانکاری حوزه برق
رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مراجعین حوزه توزیع نیروی برق
بهینه سازی مصرف برق
فهرست سازندگان تابلو لوازم اندازه گیری
شکایت عمومی
خدمات پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات شبکه
نظرسنجی فعال
ارتباط با مدیرعامل
سایر خدمات

مشترکین محترم درخصوص ارائه نظرات خود در ارتباط با خدمات الکترونیکی به بخش نظرسنجی فعال مراجعه فرمایید .