شش تن از همکاران توزیع برق شمال استان کرمان در حال انجام وظیفه، آسمانی شدند

شش تن از همکاران توزیع برق شمال استان کرمان در حال انجام وظیفه، آسمانی شدند

به دنبال وقوع سیلاب در منطقه گلباف شهرستان کرمان، شش تن از نیروهای عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان که به منظور خدمت رسانی به هموطنان و رفع خاموشی به این منطقه اعزام شده بودند، در راه خدمت، جان خود را از دست دادند.