1-      دریافت اطلاعات از وب سایت شرکت توزیع:

برروی لینک روبرو  کلیک نمایید:    https://shahab.tbtb.ir/public/map/index


2-      دریافت اطلاعات از طریق اپلیکیشن همراه:

از طریق پلی استور: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mahnagroup.praw

 

فایل ها