فرم های تفاهمنامه های  همکاری مشترکین در طرح های پاسخگویی بار  

  1. فرم تفاهم نامه تعیین ساعت کار صنایع
  2. فرم تفاهم نامه CNG

 

راهنمای محاسبات پاداش همکاری در طرح های پاسخگویی بار

 1. مشترکین اداری
 2. مشترکین تجاری
 3. مشترکین صنعتی - ذخیره عملیاتی
 4. مشترکین صنعتی - جابجایی جمعه
 5. مشترکین صنعتی - اوج بار
 6. مشترکین صنعتی - کاهش 24 ساعته
 7. سی ان جی