اخبار شرکت
دومین نشست کمیته عالی ایمنی با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و با محوریت گذر از پیک تابستان 97 برگزار شد .
1397/2/1
با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل شرکت ، اعضای کمیته تکریم ارباب رجوع منصوب شدند.
1397/2/1
در گردهمایی مدیران ارشد شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اهداف این شرکت در چارچوب برنامه استراتژیک و چشم انداز 1400 تبیین شد.
1397/1/29
دوره های آموزشی "نرم افزار اتوماسیون نسخه 5" در شرکت توزیع نیروی برق تهران ، برگزار شد .
1397/1/28
با حضور مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران شرکت در نشست کمیته عالی GIS، از برگزیدگان این حوزه تقدیر شد .
1397/1/27
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگبا حضور در محل سامانه فوریتهای برق (121) از نحوه فعالیت های این سامانه بازدید کرد.
1397/1/26
آرشیو اخبار
توزیع برق
سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال